BEAUTY editoriali za MAGAZIN STORY

marijana batinić

Ana Marija Cajner

 

Vanna, Bojana Gregurić i Ivana Marić

INES PREINDL

lidija lesić

anđa marić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Stunić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelena Glišić

 

 

 

 

 

 

 

Antonija Stupar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecija Ivušić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edita Misirić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danijela Martinović

 

 

 

 

 

 

 

Jelena Perčin